نمکدون

ماهیچه مصنوعی از پیاز ساخته شد!

  • 3

محققان دانشگاه ملی تایوان با استفاده از سلول های پیاز، موفق به ساخت ماهیچه مصنوعی شدند.

 

 

فروشگاه اینترنتی منطقه آزاد ماکو

سلول های پیاز به گونه ای مهندسی شده اند که این ماهیچه مصنوعی، تمام قابلیت های ماهیچه طبیعی از قبیل، کشش، استحکام و انعطاف پذیری را شبیه سازی می کند. تمام قابلیت های این ماهیچه مصنوعی در پاسخ به ولتاژ اعمال شده فعال می شود.

برای ساخت این ماهیچه مصنوعی در اولین مرحله، سلول های اپیدرم پیاز جمع آوری می شود. سپس از اسیدی برای حذف پروتئین های سلول ها استفاده می شود، این پروتئین ها سبب سختی دیواره سلول های پیاز می شوند. محصول به دست آمده، سلول های نرم و یکدست پیاز هستند که در یک لایه نازک در کنار یکدیگر مرتب می شوند و دو طرف این لایه با پوششی از جنس طلا احاطه می شود. استفاده از فلز طلا به این خاطر است که جریان برق به راحتی به سلول ها ارسال شود.

تغییر ضخامت پوشش طلا، امکان خم شدن در جهات مختلف را فراهم می کند.

محققان دانشگاه ملی تایوان ادعا می کنند که این ماهیچه مصنوعی، اولین نمونه ای است که با اعمال ولتاژ های گوناگون، در جهات مختلف حرکت می کند، خم می شود و طول آن تغییر می کند.

نتایج این تحقیقات در نشریه «Applied Physics Letters» منتشر شده است.

فروشگاه اینترنتی منطقه آزاد ماکو : ماکومارکت

 
 

ارسال های مرتبط