نمکدون

حقوق معلمان

 • 1
حقوق معلمان

ارسال های مرتبط

  • 3
  اولويت تخصص يا تعهد

  اولويت تخصص يا تعهد

  توجیه مدیر یک سازمان دولتی برای اخراج من《فلانی فرد توانمدیست ولی مسئولیت پذیر نیست》

  • 1
  Real men

  Real men

  Respect everybody you never know who you are going to meet on the way down or up.

  • 0
  اهمیت همفکری

  اهمیت همفکری

  افرادی که حرفی برای گفتن ندارن

  • 3
  روزنامه‌نگار زن ایرانی

  روزنامه‌نگار زن ایرانی

  زندگینامه نخستین روزنامه‌نگار زن ایرانی