نمکدون

تحصیل در خارج

 • 2
تحصیل در خارج

ارسال های مرتبط

  • 3
  رویش تنه درخت

  رویش تنه درخت

  وقتی امید واقعی وجود داشته باشد رویش حتما صورت میگیر رویش تنه درختی در یک مغازه قصابی بعد از مدتها بدون ... بیشتر

  • 3
  کاکتوس

  کاکتوس

  • 3
  زندگی

  زندگی

  • 0
  BOSS Vs LEADER

  BOSS Vs LEADER

  تفاوت های بین رئیس و رهبر