بازتاب

نظام آموزشی و نیازهای مخاطب

 • 0
نظام آموزشی و نیازهای مخاطب

نظام آموزشی بی توجه به نیازهای مخاطب شاید غرور آفرین باشد اما ثمربخش نیست.

ارسال های مرتبط

  • 0
  حالا چی

  حالا چی

  حالا چی؟

  • 3
  کاکتوس

  کاکتوس

  • 0
  light a fire

  light a fire

  روشن کردن آتش

  • 3
  مادر

  مادر

  حسین پناهی : وقتی بچه بودم کنار مادرم می‌خوابیدم و هرشب یک آرزو می‌کردم. مثلاً آرزو می‌کردم برایم اسباب بازی بخرد؛ می‌گفت ... بیشتر